Vi kan när vi verkligen vill – vi har styrkan

Reflektion 61: Jag, säkert som de allra flesta, sliter med motstridiga känslor just nu. Oro för äldre släktingar och vänner. Frustration kring allt det overkliga och svårtolkade i vårt samhälle, i vår värld. Oförmåga att förstå hur vissa cyniskt och oetiskt drar nytta av läget på olika sätt. Den bistra insikten att jag som enmanskonsult,… Fortsätt läsa Vi kan när vi verkligen vill – vi har styrkan